PROCEDURI

 

Ofertant câștigător – COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A.

Denumire contract – Prestare servicii de găzduire și administrare conținut website pentru COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Valoare contract atribuit – 3.000,00 lei fără TVA (contract nr. 36/01.04.2019)

Durată contract atribuit - 12 luni de la data semnării

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. a initiat, prin publicarea pe site-ul e-licitatie.ro a anuntului de publicitate nr. ADV1004212 / 20.04.2018, procedura de achizitie a unui software de microsimulare PTV VISSIM si module componente. In acest sens va invitam sa transmiteti oferta Dvs., pana la data limita de 25.04.2018, ora 14:00, oferta intocmita conform prevederilor specificatiilor tehnice. Pentru clarificari si alte informatii se poate contacta persoana responsabila, dl. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. has initiated, by publishing on the e-licitatie.ro website advertising no. ADV1004212 / 20.04.2018, the acquisition procedure of PTV VISSIM microsimulation software and component modules. In this regard, we invite you to send your offer, by the deadline of 25.04.2018, 14:00, the offer made according to the technical specifications. For clarifications and other information, please contact the responsible person, Mr. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro

 

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#