DIRECTE

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. a initiat, prin publicarea pe site-ul e-licitatie.ro a anuntului de publicitate nr. ADV1094826 / 30.07.2019, procedura de achizitie contori de trafic biciclisti. In acest sens va invitam sa transmiteti oferta Dvs., pana la data limita de 31.07.2019, ora 16:00. Pentru clarificari si alte informatii se poate contacta persoana responsabila, Dl. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro  

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. has initiated, by publishing on the e-licitatie.ro website advertising invitation no. ADV1094826 / 30.07.2019, the acquisition procedure of bicycle traffic counters. In this regard, we invite you to send your offer, by the deadline of 31.07.2019, 16:00. For clarifications and other information, please contact the responsible person, Mr. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro  

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A.a commencé, en publiant sur le site e-licitatie.ro, la publicité no. ADV1094826 / 30.07.2019, procédure d’ achat pour des compteurs de trafic velo. À cet égard, nous vous invitons à soumettre votre offre avant le délai du 31.07.2019 à 16h00. Pour obtenir des éclaircissements et d’autres informations, veuillez contacter la personne responsable, M. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro

 

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. a initiat, prin publicarea pe site-ul e-licitatie.ro a anuntului de publicitate nr. ADV1035736 / 20.09.2018, procedura de achizitie contori de trafic electronici si software specific. In acest sens va invitam sa transmiteti oferta Dvs., pana la data limita de 24.09.2018, ora 16:00, oferta intocmita conform prevederilor specificatiilor tehnice. Pentru clarificari si alte informatii se poate contacta persoana responsabila, Dl. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro

 

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. has initiated, by publishing on the e-licitatie.ro website advertising invitation no. ADV1035736 / 20.09.2018, the acquisition procedure of traffic counters and specific software. In this regard, we invite you to send your offer, by the deadline of 24.09.2018, 16:00, the offer made according to the technical specifications. For clarifications and other information, please contact the responsible person, Mr. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro

 

    Va rugam sa regasiti atasata invitatia de participare si documentele suport elaborate in vederea achizitionarii de cabluri electrice. Oferta dvs. intocmita conform prevederilor fisei de date se poate transmite in plic inchis (la sediul CMMTB din Str. Teodor Stefanescu, Nr. 4, Bucuresti – In atentia Biroului Achizitii) pana cel tarziu la data de 05.09.2018 ora 16:00.

         

          Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. a initiat, prin publicarea invitatiei nr. 5/483/07.08.2018, procedura de achizitie de fibra optica si accesorii ce se va finaliza prin semnarea unui acord cadru cu o durata de 24 de luni. In acest sens va invitam sa transmiteti oferta Dvs., pana la data limita de 14.08.2018, ora 16:00, oferta intocmita conform prevederilor fisei de date disponibila. Pentru clarificari si alte informatii se poate contacta persoana responsabila, dl. Horia Bizon. horia.bizon@cmmtb.ro

 

          Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. a initiat, procedura de negociere fara publicare prealabila pentru FURNIZARE CABLURI DATE. Transmitem invitatia de participare si documentatia aferenta.

           INVITAȚIE   DE   PARTICIPARE

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, ale autorității contractante: Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, Str. Aristide Demetriade, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, CUI 37832101, J40/10325/2017, cont deschis la CEC Bank - RO09CECEB31530RON4478304, email: office@cmmtb.ro, prin reprezentant legal – Mădălina Şerban - Director General

2.Denumirea achiziției: FURNIZARE CABLURI DATE

3.Cod CPV: 32581100-0 Cablu de transmitere date

4.Modalitatea de atribuire aplicată: Negociere fără publicare prealabilă

5.Termenul de primire a ofertelor: 14.08.2018, ora 16:00

6.Adresa la care se transmite oferta: COMPANIA MUNICIPALẴ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREŞTI S.A., respectiv str.Teodor Ştefănescu nr.4, sector 3, Bucureşti; e-mail: dorina.iordache@cmmtb.ro

9. Data negocierii şi analizei ofertelor: 20.08.2018, ora 12:00

10.Valoarea estimată:568.732,32 lei fara TVA

11.Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data deschiderii ofertelor

12.Alte informatii: Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare - C.M.M.T.B. – Serviciul Juridic Adresa: Str. Teodor Stefanescu, Nr. 4, Sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030167; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: office@cmmtb.ro 

 

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#