RAPOARTE

 

2022


Raport activitate DIRECTOR GENERAL - ianuarie - martie 2022

 

2021


Raport activitate DIRECTOR GENERAL - octombrie - decembrie 2021

Raport activitate DIRECTOR GENERAL - iulie - septembrie 2021

Raportare contabila semestriala la 30.06.2021

Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2021

Raport activitate DIRECTOR GENERAL - aprilie - iunie 2021

Raport activitate DIRECTOR GENERAL - ianuarie - martie 2021

 

2020


Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2020

Raportul Comitetului de Audit anul 2020

Raport Consiliu de Administratie 2020

Situatii financiare anuale 2020

Recipisa 2020

Raport de activitate Director General  iulie - septembrie 2020

Raport de activitate Director General aprilie - iunie 2020

Raport de activitate Director General ianuarie - martie 2020

Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2020

Raportul Auditor 2020

Recipisa 2020

Raportare Contabila Semestriala la  30.06.2020 - partea I

Raportare Contabila Semestriala la  30.06.2020 - partea II

 

2019


Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare anul 2019

Raport auditor 2019

Raport Consiliului de Administratie anul 2019

Raportul Comitetului de Audit anul 2019

Situatii financiare anuale 2019

Raportul Consiliului de Administratie semestrul II 2019

Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2019

Bilant 2019

Recipisa 2019

Raport de activitate Director General anul 2019

Raport de activitate Director General perioada octombrie-decembrie 2019

Raport de activitate Director General perioada iulie-septembrie 2019

Raport de activitate Director General perioada aprilie-iunie 2019

Raport de activitate Director General perioada ianuarie-martie 2019

 

2018


Raport de activitate al CMMTB SA anul 2018

Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2018

Bilant 31.12.2018

Raportare contabila semestriala 30.06.2018

Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare anul 2018

Raport Auditor 2018

Situatii financiare anuale 2018

 

2017


Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare anul 2017

Raportul auditor 2017

Raportul admistratorilor anul 2017

Situatii financiare anuale 2017

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#