PREZENTARE COMPANIE

 

Compania Municipală Managementul Traficului este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.98/29.03.2017 reconfirmată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.409/31.07.2019 și este organizată conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, precum și ale prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

Principala misiune a societății este aceea de a implementa și a dezvolta un sistem modern de management al traficului în Municipiul Bucureşti, prin care se vor asigura principalele cerinţe pentru participanţii la trafic printr-o circulaţie rutieră fluentă, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, creşterea confortului, obţinerea de economii de energie, protecţia mediului, în conformitate cu politica europeană privind o nouă cultură a mobilităţii urbane.

Prezentare CMMTB septembrie 2019

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#