DECLARAțII DE AVERE/INTERESE

Director General   -  Madalina SERBAN Declarație de avere Declaratie de interese
     
Presedinte Consiliul de  Administratie - Emanuela Jugureanu  Declarație de avere Declarație de interese
Administrator - Mădălin Toader Declarație de avere Declarație de interese   
Administrator - Constantin Petrescu Traian Declarație de avere Declarație de interese   
Administrator - Daniel Florin Lupu Declarație de avere  Declarație de interese
Administrator - Cornelia Hîrsu Declaratie de avere Declarație de interese
Administrator - Anda - Nicoleta Onețiu Declarație de avere Declarație de interese
Administrator - Ionuț Neagoe Declarație de avere Declarație de interese

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#